• معرفی مدیر و کارشناسان

    ریاست اداره

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
    سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تربت جام غلام رسول رحیمی
                                                                                                        


تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق