چشمه ابدال آباد
اگر چه ايجاد چشمه ها دلايل مخلتف دارند و بر حسب چگونگي فرآيند شكل گيري آنها نامگذاري مي شود؛ مانند چشمه هاي كنتاكتي (اين چشمه ها در اثر برخورد دو جنس نرم و نفوذ پذير در بالا‹ آهكها و...› و سخت و نفوذ ناپذير در پايين‹ مارنها و...›)، چشمه هاي گسلي، آرتزين و...، اما ظهور چشمه ها وقتي نمايان مي گردد كه از خروجي طبيعي آب مخازن زيرزميني و جريان آنها، آب در سطح جاري ميشود. چنانچه آب چشمهها در داخل زمين به  املاح مختلف برخورد كند املاح موجود را در خود حل كرده بصورت آب هاي معدني جريان مييابد. در غير اين صورت به صورت آب صاف و زلال و گوارا از چشمه خارج ميشود.  در اين راستا درطول مسير سرشاخه رودخانه ابدال آباد در منطقه كوهستاني، چشمه هاي متعددي كه عمدتاً از نوع كنتاكتي مي باشند، ظاهر شده و ضمن تأمين آب مورد نياز گردشگران، چشم اندازهاي زيبا و مفرحي را در منطقه ايجاد كرده است.


تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق