حمام بزد
اين بنا در داخل روستا و جنب حسينيه جديد التاسيس قرار گرفته است . اين حمام زير زميني با مصالح آجر و ملات ساروج ساخته شده است و داراي فضاهاي مختلفي است كه مشتمل بر ورودي اصلي ، رختكن ، گرمابه ، فضاهاي انفرادي ، راهروهاي فرعي و ... مي باشد . ورودي اصلي با حالت انحرافي اندكي به فضاي رختكن كه داراي پلان هشت ضلعي است مي رسيده كه ازاضلاع كوچك آن راهرو هاي كوچكي منشعب مي شود و احتمالاً مسيري براي وروديهاي مختلف و سرويسهاي بهداشتي بوده كه امروزه آثاري از آن باقي نمانده است . در قسمت مياني فضاي مذكور پا شوري متناسب با نقشه رختكن (هشت ضلعي ) ايجاد گرديده است . پس از رختكن ، قسمت گرمخانه است كه آنهم داراي پلان چند ضلعي است و سپس فضاي انفرادی که دارای پلان مستطیل شکل است. اين بنا متعلق به اواخر دوره قاجاريه و اوايل پهلوي است
نام و نام خانوادگی:  
پست الکترونیک:  
متن پیام:  
 بازسازی
کد امنیتی :  

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق