• اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  شهرستان تربت جام

  آدرس: تربت جام- خیابان شهید بهشتی- بهشتی 3
  (کوچه مرحوم دکتر کوثری)- بنای تاریخی رباط جام
  تلفن: 05152521633 - 05152524790
  دورنگار: 05152530993

   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق