• اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
    شهرستان تربت جام

    آدرس: تربت جام- خیابان شهید بهشتی- بهشتی 3 (کوچه مرحوم دکتر کوثری)- بنای تاریخی رباط جام
    تلفن: 05152521633 - 05152524790
    دورنگار:  05152530993


تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق