• مشاهیر شهرستان

  ابوالوفاء بوزجاني

        ابوالوفاء محمد بن يحيي بن اسماعيل بن عباس بوزجاني يكي از مفاخر علمي ايران و از بزرگ ترين رياضيدانان و منجمان دوره اسلامي در قرن چهارم هجري (328) بوده است وي در علم عدد و هندسه از مشاهير دوران خويش است شرح كتب رياضيه اقليدس و نيز شرح كتاب الحدود ارسطيقوس يوناني از آثار اوست در حساب كتاب في ما يحتاج اليه الكتاب و العمال من علم الحساب از ديگر آثار اوست

  شيخ ابوذر بوزجاني
        شيخ ابوذر از عرفا و فضلا قرن چهارم هجري است اهل بوزجان كه درين شهر زندگي ميكرده و صاحب وقت و كرامات بوده است .
   

  شيخ الاسلام احمد جامي

        احمد جام از عرفا قرن پنجم و ششم هجري (441 – 536) كه در نامق از توابع كاشمر امروزي تولد يافت و پس از طي مراحل سيرو سلوك عارفانه به مقام ارشاد رسيد و در معد آباد آن روز به وعظ و اندز خلق پرداخت و از آثار او انيس التائبين، كنوزالحكمه، سراج السائرين و ديوان شعر و ... مي باشد.
   

  عبدالرحمن جامي

        مولانا عبدالرحمن جامي از شعراي قرن نهم هجري (817-898) در خرگرد جام تولد و در هرات وفات يافت و در سرودن اشعار نغذ فارسي سرآمد عصر خويش بود، وي جامع علوم ظاهر و باطن بوده و در اكثر علوم قدرتي تمام عيار داشته از آثار اوست سلسله الذهب، تحفه الاسرار، سبحه الابرار، يوسف و زليخا، نفحات الانس و بهارستان
   

  هاتفي خرگردي

        مولانا عبدالله هاتفي جامي دانشمند و عالم و عارفي بلند مرتبه در قرن نهم هجري (وفات 927) و خواهر زاده مولانا عبدالرحمن جامي است وي در جام تولد يافت و مورد احترام سلطان حسين بايقرا و امير عليشيرنوايي بود او در تصوف به سلسله كبرويه ارادت داشته وي مثنوي گويي چيره دست و صاحب ظفرنامه تيموري و محزن الاخبار است
   

  سيد قاسم انوار ( شاه قاسم )

        شاه قاسم انوار از عرفا و مشايخ بزرگوار قرن هشتم و نهم هجري (757-838) در سراب آذربايجان متولد و از شاگردان شيخ اوحدالدين كرماني است پس از رسيدن به مراحل كمال معنوي به خراسان آمد و در شهر هرات اقامت گزيد كه بعدها توسط شاهرخ تيموري از هرات رانده شد و در قريه لنگر امروز اقامت گزيد و تا پايان عمر در محل مذكور بمانداز آثار او علاوه بر ديوان شعر يك مثنوي بنام انيس العارفين رساله اي در علم و رساله اي در سوال و جواب مي باشد .
   

  خواجه ميرغياث الدين

        خواجه ميرغياث الدين بن خواجه شمس الدين مطهربن شيخ الاسلام شهاب الدين اسماعيل بن احمد جامي از علما و عرفا قرن هفتم و هشتم هجري است كه نسبش به شيخ احمد جام مي رسد متأسفانه شرح حالي از نامبرده بدست نيامده ولي آنگونه كه از نكات ضمني منابع تاريخي استنباط مي شود او در علم و فضل از ديگر اهل سلوك برتر بوده مدفن وي در روستاي بزد مي باشد.
   

  شيخ ابوالقاسم نصرآبادي

        شيخ ابوالقاسم ابراهيم بن محموديه نصرآبادي از مشايخ بزرگوار و اقطاب قرن چهارم هجري قمري است وي از كساني است كه از شيخ شبلي عالم و فقيه و عارف كه شاگرد جنيد بغدادي بوده است اذن دستگيري و ارشاد داشته و در نيشابور زندگي مي كرده و در پايان عمر در مكه معظمه مجاور شده و به سال 372يا 367 هجري در همان جا از دنيا رفته است.  
   

  ابوالفتح محمد بن شمس الدين مطهر:

        ابوالفتح محمد پسر شمس الدين مطهر پسر حضرت شيخ الاسلام احمد جامي ملقب به ژندپيل است، پدرش دهمين فرزند شيخ بوده است. ابوالفتح نزد پدرش شمس الدين مطهر و عم خويش ظهير الدين عيسي درس خوانده است، وي از مشايخ محترم قرن ششم و هفتم بوده و ظاهراً بعد از ظهير الدين عيسي سمت ارشاد داشته و پير خانقاه شيخ جام بوده است و كتاب حديقه الحقيقه از تأليفات او مي باشد. از اولاد ابوالفتح فضلاو نويسندگان چيره دستي برخاسته اند كه از آن جمله يوسف جامي گرد آورنده مجموعه فرايد غياثي و پدر وي معين الدين جامي را مي توان نام برد.
   

  درويشعلي بوزجاني:

        درويش علي بوزجاني از فضلاي نيمه دوم قرن نهم واوايل قرن دهم هجري مي باشد وي سال ها مريد خواجه عزيزالله (متوفي به سال 902 هجري) يكي ازاعقاب شيخ جام بوده است. او مردي فاضل و كتابخوان بوده و دواوين شاعران راي شناخته است. كتاب روضه الرياحين از تأليفات او مي باشد.

   

سایر شهرستان ها
خدمات الکترونیک
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق